اتفاقات و حوادث:چند نمونه از اتفاقاتی که برای کامیون ها رخ داده و ضبط شده است

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی که برای کامیون ها و تریلی ها رخ داده است و به صورت اتفاقای توسط دوربین ها ضبط شده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا