اتفاقات و حوادث:واژگون شدن و سقوط انواع وسایل نقلیه و بیل های مکانیکی

در این فیلم تعدادی از فیلم هایی را میبینیم که در آن بیل های مکانیکی و وسایل نقلیه بزرگ در اثر سهل انگاری چپ شده اند و یا سقوط کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا