آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:مهارت های خلبان ها با بالگرد ها

در این فیلم میبینیم کع خلبانان ماهر بالگرد ها چگونه کار های عجیبی را انجام میدهند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …