اتفاقات و حوادث:مهارت های خلبان ها با بالگرد ها

در این فیلم میبینیم کع خلبانان ماهر بالگرد ها چگونه کار های عجیبی را انجام میدهند.

دکمه بازگشت به بالا