اتفاقات و حوادث:قطع کردن درخت به روشی بسیار خطرناک

در این فیلم کار بسیار خطرناک مردی را میبینیم که در حال قطع کردن درخت است.

دکمه بازگشت به بالا