آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:قطع کردن درخت به روشی بسیار خطرناک

در این فیلم کار بسیار خطرناک مردی را میبینیم که در حال قطع کردن درخت است.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …