اتفاقات و حوادث:قطع کردن درختان خیلی بزرگ

در این فیلم قطع کردن درختان خیلی بزرگ را به صورت گروهی و به کمک چند اره موتوری میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا