اتفاقات و حوادث:قطع کردن درختان بسیار بزرگ به کمک چند اره موتوری

در این کلیپ میبینیم درختان بسیار بزرگ را چگونه با چند اره موتوری و به سختی و با خطر فراوان قطع میکنند.

دکمه بازگشت به بالا