آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:قطع کردن درختان بسیار بزرگ به کمک چند اره موتوری

در این کلیپ میبینیم درختان بسیار بزرگ را چگونه با چند اره موتوری و به سختی و با خطر فراوان قطع میکنند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …