اتفاقات و حوادث:قطع کردن خطرناک درخت که میتواند موجب حادثه شود

در این فیلم میبینیم یک مرد چگونه با اره موتوری به طرز خطرناکی درخت را قطع میکند

دکمه بازگشت به بالا