اتفاقات و حوادث:قطع کردن خطرناک درخت که میتواند موجب حادثه شود

در این فیلم میبینیم یک مرد چگونه با اره موتوری به طرز خطرناکی درخت را قطع میکند

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …