اتفاقات و حوادث:فیلم های جالب ضبط شده از قایق ها و کشتی ها

در این فیلم تعدادی از از فیلم های ضبط شده را میبینیم که نقش اصلی آنها را قایق ها و کشتی ها بازی کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا