آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:فیلم های جالب ضبط شده از قایق ها و کشتی ها

در این فیلم تعدادی از از فیلم های ضبط شده را میبینیم که نقش اصلی آنها را قایق ها و کشتی ها بازی کرده اند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …