اتفاقات و حوادث:فرو هواپیماهای مسافربری بسیار بزرگ که همراه با حادثه بوده است

در این کلیپ تعدادی از فرود های هواپیماهای مسافربری را میبینیم که با حادثه همراه بوده است یا نزدیک به رخ دادن حادثه بوده است.

دکمه بازگشت به بالا