آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:فرود های بسیار خطرناک هواپیماها و بالگرد ها

در این فیلم فرود های هوایی را میبینیم که به شدت خطرناک بوده و خلبان تعادل هواپیما را از دست میدهد.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …