آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:عبور کامیون ها از جاده های گلی به سختی

در این فیلم عبور کامیون ها را با بارشان از جاده های گلی میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …