اتفاقات و حوادث:عبور کامیون ها از جاده های گلی به سختی

در این فیلم عبور کامیون ها را با بارشان از جاده های گلی میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا