آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:عبور وسایل نقلیه مختلف از آب و شرایط نامساعد

در این فیلم عبور کامیون ها و ماشین های مختلف را از جاده های گلی و آب را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …