اتفاقات و حوادث:طولانی ترین قطار های حمل و نقل

در این فیلم یکی از بلند ترین قطار های حمل نقل و طول آن را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا