آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:طولانی ترین قطار های حمل و نقل

در این فیلم یکی از بلند ترین قطار های حمل نقل و طول آن را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …