آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:رانندگی های خطرناک ماشین های سنگین در جاده ها

در این کلیپ چند نمونه از رانندگی های خطرناک کامیون ها و ماشین های باری را در زمستان و هوای برفی میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …