آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:رانندگی حرفه ای با کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین

در این فیلم چند نمونه از توانایی رانندگان حرفه ای را در رانندگی با خودرو های سنگین و تریلی ها میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …