اتفاقات و حوادث:رانندگی حرفه ای با کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین

در این فیلم چند نمونه از توانایی رانندگان حرفه ای را در رانندگی با خودرو های سنگین و تریلی ها میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا