آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:دستگاه های مکانیکی خورد کن چوب و کنده ها

در این فیلم با تعدادی از دستگاه های خورد کن چوب و کنده درختان آشنا میشویم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …