اتفاقات و حوادث:دستگاه های مکانیکی خورد کن چوب و کنده ها

در این فیلم با تعدادی از دستگاه های خورد کن چوب و کنده درختان آشنا میشویم.

دکمه بازگشت به بالا