اتفاقات و حوادث:خودرو های سنگین و کامیون ها و تصادفات و برخورد های آنها

در این فیلم چند نمونه از اتفاقاتی که برای کامیون ها رخ میدهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …