اتفاقات و حوادث:حوادث کامیون ها و بیل های مکانیکی

در این فیلم انواع حوادث مربوط به کامیون ها و سقوط و چپ شدن بیل های مکانیکی را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا