آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادث و تصادفات شبیه سازی شده

در این فیلم تعدادی از حوادثی و تصادفاتی را که شبیه سازی شده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …