آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادث و تصادفاتی که به دلیل بی دقتی رانندگان رخ داده است

در این فیلم تعدادی از حوادث جاده ای را که به دلیل بی دقتی رانندگان رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …