اتفاقات و حوادث:حوادث و تصادفاتی که به دلیل بی دقتی رانندگان رخ داده است

در این فیلم تعدادی از حوادث جاده ای را که به دلیل بی دقتی رانندگان رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا