آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادث وسایل نقلیه که در اثر سهل انگاری رخ داده است

در این فیلم چند نمونه از اتفاقاتی که برای وسایل نقلیه رخ داده که نتیجه بی دقتی رانندگان بوده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …