آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادث طبیعی که ممکن است نتوانیم پیش بینی کنیم

در این فیلم تعدادی از حوادث طبیعی همچون ریزش کوه را که توسط دوربین ها ضبط شده را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …