آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادث رخ داده برای بیل های مکانیکی

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که برای بیل های مکانیکی در حین کار رخ میدهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …