آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادث خطرناکی که در هنگام قطع کردن درختان رخ داده است

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که در هنگام قطع کردن درختان رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …