اتفاقات و حوادث:حوادثی که در هنگام تخریب سازه برای بیل مکانیکی رخ داده است

در این فیلم تعدادی از حوادثث خطرناکی را که برای بیل های مکانیکی و وسایل نقلیه در هنگام تخریب ساختمان ها رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا