آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادثی که در هنگام تخریب سازه برای بیل مکانیکی رخ داده است

در این فیلم تعدادی از حوادثث خطرناکی را که برای بیل های مکانیکی و وسایل نقلیه در هنگام تخریب ساختمان ها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:چند نمونه از اتفاقاتی که برای کامیون ها رخ داده و ضبط شده است

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی که برای کامیون ها و تریلی ها رخ داده …