آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادثی که در رانندگی به دلیل سهل انگاری رخ میدهد

در این فیلم چند نمونه از برخورد ها و اتفاقاتی که برای انواع وسایل نقلیه رخ میدهد را میبینم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …