اتفاقات و حوادث:حوادثی که در رانندگی به دلیل سهل انگاری رخ میدهد

در این فیلم چند نمونه از برخورد ها و اتفاقاتی که برای انواع وسایل نقلیه رخ میدهد را میبینم.

دکمه بازگشت به بالا