آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادثی که برای کامیون ها و ماشین های سنگین رخ میدهد

در این کلیپ اتفاقات و حوادث جالبی را میبینیم که برای کامیون ها و ماشین های سنگین رخ میدهد

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …