اتفاقات و حوادث:حوادثی که برای هوایپماها در حین پرواز رخ میدهد

در این فیلم تعدادی از حوادثی که برای وسایل نقلیه هوایی رخ میدهد که دچار مشکل میشوند را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا