آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادثی که برای هوایپماها در حین پرواز رخ میدهد

در این فیلم تعدادی از حوادثی که برای وسایل نقلیه هوایی رخ میدهد که دچار مشکل میشوند را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …