اتفاقات و حوادث:حوادثی که برای بالگرد ها بر اثر شرایط جوی بد رخ داده است.

در این فیلم چند نمونه از حوادثی که برای بالگرد ها در شرایط جوی بد رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا