آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حوادثی که برای بالگرد ها بر اثر شرایط جوی بد رخ داده است.

در این فیلم چند نمونه از حوادثی که برای بالگرد ها در شرایط جوی بد رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …