آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حمل درختان به کارخانه چوب با کامیون های بزرگ

در این فیلم نحوه حمل نقل درختان را با کامیون های بزرگ و در مسیر های خطر ناک تا کارخانه های چوب میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …