اتفاقات و حوادث:حمل درختان به کارخانه چوب با کامیون های بزرگ

در این فیلم نحوه حمل نقل درختان را با کامیون های بزرگ و در مسیر های خطر ناک تا کارخانه های چوب میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا