آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حرکت و عبور ماشین ها در آب و رودخانه ها

در این فیلم توانایی ماشین ها را در عبور از آب و رودخانه ها میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …