اتفاقات و حوادث:حرکت و عبور ماشین ها در آب و رودخانه ها

در این فیلم توانایی ماشین ها را در عبور از آب و رودخانه ها میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا