آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حرکات جالبی که با بیل مکانیکی انجام میشود

در این فیلم میبینیم چگونه از جاهاییی که به نظر نمیشود عبور کرد با بیل مکانیکی عبور میکنند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …