اتفاقات و حوادث:حرکات جالبی که با بیل مکانیکی انجام میشود

در این فیلم میبینیم چگونه از جاهاییی که به نظر نمیشود عبور کرد با بیل مکانیکی عبور میکنند.

دکمه بازگشت به بالا