اتفاقات و حوادث:حادثه در شهربازی و سقوط یکی از بازی ها

در این فیلم حادثه ای مربوط به وسایل بازی در داخل شهربازی را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا