آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:حادثه در شهربازی و سقوط یکی از بازی ها

در این فیلم حادثه ای مربوط به وسایل بازی در داخل شهربازی را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …