اتفاقات و حوادث:ثقوط خودرو ها به دره و تصادف در جاده های لغزنده

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که در زمستان و جاده های لغزنده رخ میدهد را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا