آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:ثقوط خودرو ها به دره و تصادف در جاده های لغزنده

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که در زمستان و جاده های لغزنده رخ میدهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …