آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:توانایی کامیون های قدیمی و حوادث رخ داده برای آنها

در این فیلم توانایی کامیون های قدیمی را میبینیم همچنین حوادثی را که برای این کامیون ها رخ داده است.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …