اتفاقات و حوادث:توانایی رانندگان ماهر کامیون ها در حرکت دادن و پارک کردن خودرو های سنگین

در این فیلم چند نمونه از کار هایی که رانندگان ماهر کامیون ها با ماشین های سنگین انجام میدهند را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا