آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:تصادف کشتی های غول پیکر با کشتی های کوچک

در این فیلم چند نمونه از تصادفات دریایی و برخورد بین کشتی های بزرگ با کشتی های کوچک را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …