اتفاقات و حوادث:تصادف کشتی های غول پیکر با کشتی های کوچک

در این فیلم چند نمونه از تصادفات دریایی و برخورد بین کشتی های بزرگ با کشتی های کوچک را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا