اتفاقات و حوادث:تصادفات کامیون ها و ماشین های بزرگ در جاده ها

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی که برای کامیون ها توسط دوربین ها ضبط شده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا