اتفاقات و حوادث:تصادفات کامیون ها و ماشین های بزرگ در جاده ها

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی که برای کامیون ها توسط دوربین ها ضبط شده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …