آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:تصادفات و سانحه هایی که برای خودرو های سنگین در زمستان رخ میدهد

در این فیلم حوادثی که ممکن است برای خودرو ها در جاده های لغزنده رخ دهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …