اتفاقات و حوادث:تصادفات و حوادث وسایل نقلیه در زمستان

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که در جاده های لغزنده در هوای برفی رخ میدهد را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا