آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:تصادفات و حوادث وسایل نقلیه در زمستان

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که در جاده های لغزنده در هوای برفی رخ میدهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …