آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:تصادفات رانندگی با انواع وسایل نقلیه

در این فیلم انواع حوادث و تصادفات را با وسایل نقلیه را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …