آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:تصادفاتی که در آب بین کشتی ها رخ میدهد

در این فیلم تعدادی از حوادثی که در دریا و رودخانه ها برای کشتی ها و قایق ها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …