اتفاقات و حوادث:تصادفاتی که در آب بین کشتی ها رخ میدهد

در این فیلم تعدادی از حوادثی که در دریا و رودخانه ها برای کشتی ها و قایق ها رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا