آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:بیل های مکانیکی با کاربرد های عجیبی که شاید ندیده باشیم

در این فیلم تعدادی از بیل های مکانیکی را میبینیم که کاربرد های عجیبی را دارند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …