آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:برخورد و تصادف وسایل تقلیه سواری و خطرات آن

در این فیلم چند نمونه از تصادفات بین وسایل نقلیه سواری را با کامیون ها و قطار ها و … میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …