اتفاقات و حوادث:برخورد وسایل نقلیه مختلف و قطار

در این فیلم تعدادی از برخورد های قطار را با وسایل نقلیه مختلف را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا