آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:برخورد ها و اتفاقات خطرناک وسایل نقلیه

در این فیلم حوادث خطرناکی را که برای وسایل نقلیه رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …