اتفاقات و حوادث:برخورد بین وسایل نقلیه مختلف و قطار

در این فیلم برخورد هایی که بین وسایل نقلیه مختلف رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا