آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:برخورد بین وسایل نقلیه مختلف و قطار

در این فیلم برخورد هایی که بین وسایل نقلیه مختلف رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …