اتفاقات و حوادث:بار های سنگینی که وسایل نقلیه را دچار مشکل کرده است

در این فیلم میبینیم بیل های مکانیکی چگونه برای برداشتن بار های سنگین و سنگ های غول پیکر دچار مشکل میشوند.

دکمه بازگشت به بالا