آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:بار های سنگینی که وسایل نقلیه را دچار مشکل کرده است

در این فیلم میبینیم بیل های مکانیکی چگونه برای برداشتن بار های سنگین و سنگ های غول پیکر دچار مشکل میشوند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:چند نمونه از اتفاقاتی که برای کامیون ها رخ داده و ضبط شده است

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی که برای کامیون ها و تریلی ها رخ داده …