اتفاقات و حوادث:انداختن کشتی های بزرگ به داخل آب

در این فیلم به آب انداختن کشتی های بزرگ و غول پیکر به داخل آب را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا