آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:انداختن کشتی های بزرگ به داخل آب

در این فیلم به آب انداختن کشتی های بزرگ و غول پیکر به داخل آب را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …