اتفاقات و حوادث:از دست دادن کنترل کامیون ها و تصادف کردن

در این فیلم چند نمونه از تصادفاتی که ناشی از عدم کنترل کامیون ها بوده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا