آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:از دست دادن کنترل کامیون ها و تصادف کردن

در این فیلم چند نمونه از تصادفاتی که ناشی از عدم کنترل کامیون ها بوده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:چند نمونه از اتفاقاتی که برای کامیون ها رخ داده و ضبط شده است

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی که برای کامیون ها و تریلی ها رخ داده …